Αστική ευθύνη είναι η υποχρέωση κάποιου να αποζημιώσει εκείνον τον οποίο ζημίωσε με δική του υπαιτιότητα (είτε αυτό έχει προκληθεί από δική του ενέργεια ή από παράλειψή του). Δεν είναι απαραίτητο ο υπαίτιος και ο ζημιωθείς να είναι φυσικά πρόσωπα, καθώς αυτό μπορεί να συμβεί σε επιχειρήσεις, σχολεία ή ακόμα και σε κάποιο εγκατελειμμένο οικοδόμημα.

Υπάρχει διαφοροποίηση ανάλογα με το επάγγελμα ή το είδος επιχείρησης καθώς οι ανάγκες και ευθύνες διαφοροποιούνται ανά κλάδο.

π.χ. Άλλες ευθύνες κι επιπτώσεις έχει το επάγγελμα του ιατρού, του δικηγόρου κι άλλες ένας παιδικός σταθμός ή ένα ξενοδοχείο .

Η Αστική Ευθύνη καλύπτει :

  • τις υλικές ζημιές έναντι τρίτων, τυχόν έξοδα που έγιναν για αποκατάσταση της ζημιάς ή αντικατάστασης του αντικειμένου που καταστράφηκε.
  • τις σωματικές βλάβες έναντι τρίτων, τυχόν δαπάνες που έγιναν για αγορά φαρμάκων, για εξετάσεις ακόμα και αποζημίωση για θάνατο του παθόντα.
  • Επίσης μπορεί να καλυφθεί η απώλεια εσόδων που υπέστη ο παθών, από τη ζημιά.

 

banner home box 40
banner-autofix-box
ergo εθνική ασφαλιστική Ευρωπαϊκή πίστη AIG Np Insurance atlantiki enosi logo prime groupama logo minetta logo euroins