Αστική ευθύνη είναι η υποχρέωση κάποιου να αποζημιώσει εκείνον τον οποίο ζημίωσε με δική του υπαιτιότητα. (Είτε αυτό έχει προκληθεί από δική του ενέργεια ή από παράλειψη του). Δεν είναι απαραίτητο ο υπαίτιος και ο ζημιωθείς να είναι φυσικά πρόσωπα, καθώς αυτό μπορεί να συμβεί σε επιχειρήσεις, σχολεία ή ακόμα και σε κάποιο εγκατελειμένο οικοδόμημα.

Υπάρχει διαφοροποίηση ανάλογα με το επάγγελμα ή το είδος επιχείρησης καθώς οι ανάγκες και ευθύνες διαφοροποιούνται ανά κλάδο.

π.χ. Άλλες ευθύνες και επιπτώσεις έχει το επάγγελμα του Ιατρού, του δικηγόρου και άλλες ένας Παιδικός σταθμός ή ένα Ξενοδοχείο .

Η Αστική Ευθύνη καλύπτει :

  • τις υλικές ζημιές έναντι τρίτων, τυχόν έξοδα που έγιναν για αποκατάσταση της ζημιάς ή αντικατάστασης του αντικειμένου που καταστράφηκε.
  • τις σωματικές βλάβες έναντι τρίτων, τυχόν δαπάνες που έγιναν για αγορά φαρμάκων, για εξετάσεις ακόμα και αποζημίωση για θάνατο του παθόντα.
  • Ακόμα μπορεί να καλυθφθεί η απώλεια εσόδων που υπέστη ο παθόντας, από την ζημιά.

 

banner-home-box
banner-autofix-box
αγροτική ασφαλιστικήεθνική ασφαλιστικήΕυρωπαϊκή πίστηAIGNp InsuranceEfg Eurolifeinterascologo b aigaionlogo primelogo ydrogeios