Πόσες εταιρίες είναι φτιαγμένες να διαρκέσουν;

Ακόμα μία φορά, βλέποντας όσα συμβαίνουν στην ασφαλιστική αγορά, επιθυμούμε να θυμίσουμε ότι πολλοί «κτίζουν παλάτια στην άμμο», αγνοώντας ότι τίποτε δεν κρατάει καιρό εάν δεν έχει γερά θεμέλια. Κάποιοι μέσα στα υλικά των εταιριών που κτίζουν, βάζουν σάπια υλικά, υπερβολές, ψεύδη, λόγια και όχι έργα, υποσχέσεις που δεν τηρούνται, λάθος υπολογι-σμούς και δεδομένα που με τον πρώτο αέρα μιας κρίσεως όλα σκορπίζονται και χάνονται.

 

Κυρίως αυτοί που χάνονται στη λήθη της οικονομικής ζωής του τόπου μας, είναι αυτοί που δεν δίνουν αξίες και ιδανικά στις εταιρίες τους, όπως έχουν αυτές που διαρκούν πολλά χρόνια. Οι επιτυχημένες συνήθειες αυτών που διαρκούν και πιστεύουν στα ιδανικά της ανθρώπινης ζωής, όπως ακριβώς σαν να πιστεύουν σε θρησκεία, κάνοντας το ίδιο και στις εταιρίες τους, είναι ο σεβασμός στον άνθρωπο-πελάτη, η εντιμότητα, η βελτίωση της ποιότητας ζωής, η προσωπική ελευθερία, η αυτοβελτίωση, η ευθύνη κλπ.

Πηγή : Next Deal

 
banner home box 40
banner-autofix-box
ergo εθνική ασφαλιστική Ευρωπαϊκή πίστη AIG Np Insurance atlantiki enosi logo prime groupama logo minetta logo euroins