Λιγότερες ζημιές προκαλούν οι οδηγοί

Σημαντική πτώση του δείκτη ζημιών στο κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτων δείχνει  η «Στατιστική Επετηρίδα ασφάλισης Αυτοκινήτου» της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, η οποία εκδίδεται κάθε χρόνο.
Με βάση τα στοιχεία της αγοράς για το 2012 η Επετηρίδα αναφέρει ότι ο αναφορικά με την ασφάλιση αυτοκινήτων για το σύνολο των καλύψεων και των οχημάτων ο δείκτης ζημιών του κλάδου (loss ratio) δηλαδή οι επελθούσες ζημιές προς τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα μειώθηκε το 2012 στο 45,2% από 60,9% το 2011.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι επελθούσες ζημιές ανήλθαν το 2012 στα 725.010.413 ευρώ έναντι 1.030.902.307 ευρώ το 2011.

Επίσης να σημειωθεί ότι το 2012 δηλώθηκαν 435.326 ζημιές σε όλη τη  χώρα ενώ το 2011 είχαν δηλωθεί  526.574 ζημιές και το 2010  567.947 ζημιές.
Η μείωση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων λόγω κρίσης θεωρείται ότι συνέβαλλε και στην μείωση του αριθμού των ζημιών.
Επίσης ενδιαφέρον στοιχείο είναι η πτώση που εμφανίζει και ο δείκτης προμηθειών από το 18,4% στο 14,9% ενώ αντιθέτως ο δείκτης εξόδων αυξήθηκε από το 9,8% στο 14,5%.

Η ασφάλιση αυτοκινήτων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους
ασφάλισης στην Ελλάδα, αναφέρεται στο εισαγωγικό σημείωμα που υπογράφει ο πρόεδρος της Επιτροπής Αυτοκινήτων της ΕΑΑΕ κ. Δημήτρης Ζορμπάς.
Στον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτων δραστηριοποιήθηκαν 31 ασφαλιστικές επιχειρήσεις το 2012, με παραγωγή 1,56 δισ. €. Η μεγαλύτερη, σε όγκο ασφαλίστρων, κάλυψη των αυτοκινήτων είναι η ασφάλιση της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, με παραγωγή 1,29 δισ. € το 2012.
Από τις 31 ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες άσκησαν τους κλάδους ασφάλισης αυτοκινήτων, γράφοντας παραγωγή ασφαλίστρων 1,56 δισ. €, στην παρούσα επετηρίδα περιέχονται πλήρη στοιχεία για 27 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες κατείχαν το 86% της αγοράς το 2012.

Πηγή : Next Deal

 
banner home box 40
banner-autofix-box
ergo εθνική ασφαλιστική Ευρωπαϊκή πίστη AIG Np Insurance atlantiki enosi logo prime groupama logo minetta logo euroins