Ο ασφαλισμένος θα γνωρίζει την αμοιβή του ασφαλιστή

Οι πραγματογνώμονες και οι απευθείας πωλήσεις εντάσσονται πλέον στη διαμεσολάβηση σύμφωνα με την νέα πρόταση οδηγίας που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης ο ασφαλισμένος θα γνωρίζει επακριβώς την αμοιβή του διαμεσολαβούντα στη ασφάλιση.

Ειδικότερα οι πραγματογνώμονες και οι απευθείας πωλήσεις εντάσσονται πλέον στη διαμεσολάβηση σύμφωνα με την νέα πρότασης νέας οδηγίας που αναθεωρεί την οδηγία 2002/92/ΕΚ για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση

Εφεξής ασφαλιστικές επιχειρήσεις καθώς και κατ' επάγγελμα ασκούντες εργασίες διαχείρισης και διακανονισμού ζημιών θα υπόκεινται έστω και μερικά στις απαιτήσεις της νέας οδηγίας.

Επίσης η νέα οδηγία προβλέπει ότι ο διαμεσολαβητής θα ενημερώνει τον ασφαλισμένο για το ύψος και την φύση της αμοιβής του. Η ενημέρωση καθίσταται άμεσα υποχρεωτική για τις πωλήσεις ζωής ενώ για τις πωλήσεις ασφαλίσεων ζημιών επιφυλάσσεται μεταβατική περίοδο πέντε ετών, ενώ η ενημέρωση θα γίνεται μετά από απαίτηση του πελάτη και αφορά στο ακριβές ποσό ή εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό στη βάση υπολογισμού της αμοιβής.

Πηγή : Nextdeal

 
banner home box 40
banner-autofix-box
ergo εθνική ασφαλιστική Ευρωπαϊκή πίστη AIG Np Insurance atlantiki enosi logo prime groupama logo minetta logo euroins