ΑΤΕ Ασφαλιστική: Σημαντική αύξηση κερδών και μείωση δαπανών

Σημαντική βελτίωση εμφανίζει στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2012 η ΑΤΕ Ασφαλιστική, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Παρά τη δύσκολη συγκυρία η εταιρεία βελτίωσε σημαντικά την κερδοφορία της ενώ μείωσε ταυτόχρονα τις λειτουργικές της δαπάνες. Αποτέλεσμα των εξελίξεων αυτών είναι η εμφάνιση κερδών προ φόρων για το Α' 6μηνο του 2012 ύψους 23,4 εκ. ευρώ, έναντι 13,7 εκ Ευρώ στο αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

 Το Αποτέλεσμα από Ασφαλιστικές εργασίες, εκτός λειτουργικών εξόδων, ανήλθε σε 31,8 εκ. ευρώ έναντι 24,3 εκ. ευρώ της περυσινής περιόδου.

Οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 21,5% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα και ανήλθαν στο ύψος των 16,5 εκ. ευρώ έναντι 21 εκ ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ειδικότερα, οι δαπάνες προσωπικού κατά το 6μηνο 2012 μειώθηκαν σε ποσοστό 31,3%, λόγω μείωσης του αριθμού των απασχολουμένων και των ονομαστικών μισθών κατά το προηγούμενο έτος.
Η συνολική παραγωγή καθαρών ασφαλίστρων της Εταιρείας κατά το Α΄6μηνο του 2012 ανήλθε στο ύψος των 79 εκ. ευρώ περίπου, έναντι 102,4 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, μειωμένη κατά 22,9%.
Η μείωση της παραγωγής προήλθε κατά κύριο λόγο από τον Κλάδο Αυτοκινήτων λόγω μείωσης του στόλου οχημάτων ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε 250.000 περίπου οχήματα, ως συνέπεια της μείωσης του συνολικού ασφαλισμένου στόλου στην αγορά αλλά και της εφαρμογής μειωμένων ασφαλίστρων από τον ανταγωνισμό, στην προσπάθεια προσέλκυσης πελατών και αύξησης μεριδίου αγοράς. Η μείωση της παραγωγής προέρχεται και από τον Κλάδο Ασφαλεια Ζωης, λόγω μείωσης του χαρτοφυλακίου ατομικών και ομαδικών ασφαλίσεων, ως συνέπεια των εξαγορών - ακυρώσεων και του περιορισμένου πλήθους νέων ασφαλίσεων.
Το σύνολο των αποζημιώσεων ανήλθε για την αναφερόμενη περίοδο στο ύψος των 64,3 εκ. ευρώ έναντι 82,5 εκ ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου (-22%).
Τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις κατά το Α' 6μηνο του 2012 ανήλθαν στο ύψος των 6 εκ. ευρώ περίπου έναντι 9,6 εκ ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση των τόκων κατά 5,6 εκ ευρώ, λόγω της συμμετοχής της Εταιρίας στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων (PSI).
Τα ικανοποιητικά αυτά αποτελέσματα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία αφού επιτυγχάνονται μέσα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο και σε ένα τελείως αρνητικό οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Παράλληλα, η ισχυρή κερδοφορία επιτρέπει στην Εταιρία να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στην αγορά με τη συνέπεια και την αξιοπιστία που τη διακρίνει, παρέχοντας στους συνεργάτες σταθερές και σύγχρονες υπηρεσίες και στους ασφαλισμένους αξιόπιστες λύσεις, καλύπτοντας τις πραγματικές τους ανάγκες.

Πηγή: NextDeal

 
banner home box 40
banner-autofix-box
ergo εθνική ασφαλιστική Ευρωπαϊκή πίστη AIG Np Insurance atlantiki enosi logo prime groupama logo minetta logo euroins