Πακέτο Ασφάλισης Υγείας : "Πλεονεκτικό"

Νοσοκομειακές Καλύψεις :
 • Ανώτατο Όριο Ευθύνης Κατά Νοσηλεία € 500.000
 • Ανώτατο όριο για δωμάτιο και τροφή (ημερησίως) € 613
 • Ελεύθερη Επιλογή Νοσοκομείου ή Κλινικής
 • Απαλλαγή Κατά Νοσηλεία
  • Για θέση Α € 1.500
  • Για θέση Β € 1.275
  • Για θέση Γ € 1.050

 

 • Κάλυψη εξόδων για επείγουσα αερομεταφορά € 6.130
 • Κάλυψη εξόδων για Χημιοθεραπείες (Βάσει Πίνακα)
 • Κάλυψη Εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω ασθένειας (μετά από 6 μήνες)
Συμμετοχή Ασφαλισμένου Κατά Νοσηλεία.
 • Για θέση Α, Β, ή Γ 0%
 • Για θέση Lux 30%.

Όλα τα παραπάνω ισχύουν για κάθε καλυπτόμενο άτομο χωριστά και μέχρι 365 ημέρες για κάθε νοσηλεία από την ίδια αιτία. Η Συμμετοχή του ασφαλισμένου υπολογίζεται μετά την αφαίρεση του ποσού απαλλαγής.

Ιατρικές Αμοιβές :

Καλύπτονται οι αμοιβές των Χειρουργών, Αναισθησιολόγων, Θεραπόντων Ιατρών σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ των παραπάνω ειδικοτήτων. Σε περίπτωση νοσηλείας σε Η.Π.Α. ή Καναδά τα ποσά των Χειρουργών και των Αναισθησιολόγων διπλασιάζονται.


Επιπλέον Παροχές :

 • Ισόβια Διάρκεια Κάλυψης.
 • Εφόσον γίνει χρήση άλλου ασφαλιστικού φορέα καταβάλλεται επίδομα μέχρι το 20% του ποσού της αποζημίωσης που καταβλήθηκε, αφού πρώτα αφαιρεθεί το ποσό απαλλαγής.
 • Διαγνωστικές Εξετάσεις
 • Κάλυψη Προσωπικού Ατυχήματος.
 • Απώλεια Εισοδήματος (ατύχημα, ασθένεια)
 • Νοσοκομειακό και Χειρουργικό Επίδομα.
 • Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων από Ατύχημα ή Ασθένεια.
 • Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητα.
 • Ασφάλιση Σοβαρών Ασθενειών.
 • Για οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε επικοινωνήστε μαζί μας.
banner-home-box
banner-autofix-box
αγροτική ασφαλιστικήεθνική ασφαλιστικήΕυρωπαϊκή πίστηAIGNp InsuranceEfg Eurolifeinterascologo b aigaionlogo primelogo ydrogeios