Αξία Κατοικίας
ΑΠΛΟ
από 30.00
από 30.00
από 30.00
από 30.00
από 30.00
από 30.00
από 30.00
από 33.00
από 36.00
από 39.00
από 42.00
από 45.00
ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ
από 45.00
από 45.00
από 45.00
από 45.00
από 45.00
από 49.00
από 54.00
από 60.00
από 65.00
από 70.00
από 76.00
από 91.00
ΠΛΗΡΕΣ
από 45.00
από 45.00
από 45.00
από 45.00
από 48.00
από 54.00
από 60.00
από 66.00
από 72.00
από 78.00
από 84.00
από 90.00