Αξία Κατοικίας
DOMUS
από 50.00
από 60.00
από 72.00
από 84.00
από 96.00
από 108.00
από 120.00
από 132.00
από 144.00
από 156.00
από 168.00
από 180.00
DOMUS PREMIUM
από 76.00
από 96.00
από 114.00
από 134.00
από 153.00
από 171.00
από 191.00
από 210.00
από 229.00
από 248.00
από 267.00
από 286.00