Φορολογήσιμη Ισχύς / Κυβικά εκ.
από 22.00
από 33.00
από 34.00
από 44.00
από 64.00
από 64.00
από 19.00
από 28.00
από 28.00
από 33.00
από 46.00
από 46.00
από 36.00
από 36.00
από 44.00
από 59.00
από 70.00
από 70.00
από 22.00
από 46.00
από 46.00
από 60.00
από 60.00
από 60.00
από 37.00
από 49.00
από 61.00
από 105.00
από 105.00
από 105.00
Δεν παρέχεται
Δεν παρέχεται
Δεν παρέχεται
Δεν παρέχεται
Δεν παρέχεται
Δεν παρέχεται
Δεν παρέχεται
Δεν παρέχεται
Δεν παρέχεται
Δεν παρέχεται
Δεν παρέχεται
Δεν παρέχεται
από 32.00
από 50.00
από 52.00
από 83.00
από 83.00
από 83.00
Δεν παρέχεται
από 30.00
από 31.00
από 47.00
από 47.00
από 47.00
Δεν παρέχεται
Δεν παρέχεται
Δεν παρέχεται
Δεν παρέχεται
Δεν παρέχεται
Δεν παρέχεται

Οι τιμολογήσεις είναι ενδεικτικές και προκύπτουν από παράγοντες, όπως ηλικία του οδηγού & του οχήματος, τα χρόνια κτήσης διπλώματος, η μάρκα του οχήματος κ.α.

Μπορούμε να σας παρέχουμε προσφορές βάσει των δικών σας στοιχείων μέσα από μια μεγάλη γκάμα ασφαλιστικών εταιρειών.

Σε περίπτωση που υπάρχει προηγούμενο ασφαλιστήριο σε ισχύ, η τιμή ενδέχεται να είναι χαμηλότερη.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να πληροφορηθείτε έγκυρα τα ασφάλιστρα και τις παρεχόμενες καλύψεις επιλέγοντας αξιόπιστη ασφαλιστική εταιρεία.