Πακέτο Ασφάλισης Υγείας : "Απόλυτη Προστασία"

Νοσοκομειακές Καλύψεις :

Κάλυψη εξόδων νοσηλείας όπως για κρεβάτι, τροφή, εργαστηριακές, παρακλινικές εξετάσεις, φάρμακα, μεταγγίσεις, μονάδα εντατικής θεραπείας, μονάδα αυξημένης φροντίδας.

 • Όριο Ευθύνης Κατά Νοσηλεία € 2.000.000
 • Ελεύθερη Επιλογή Νοσοκομείου ή Κλινικής
 • Μέχρι και Θέση Νοσηλείας Α'
 • Κάλυψη εξόδων για Μικροεπεμβάσεις Χωρίς Νοσηλεία
 • Κάλυψη εξόδων για Επείγουσα Μεταφορά
 • Κάλυψη εξόδων για Χημειοθεραπείες (Βάσει Πίνακα)
 • Κάλυψη Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (μετά από 6 μήνες)
Νοσηλεία σε Συμβεβλημένο Νοσοκομείο (Δημόσιο ή Ιδιωτικό) :
 • Καλύπτονται επιπλέον τα ιατρικά έξοδα που σχετίζονται με την αιτία νοσηλείας και πραγματοποιήθηκαν 45 ημέρες πριν και 45 ημέρες μετά τη νοσηλεία.
 • Ποσό μέχρι το 10% του ποσού της αποζημίωσης χωρίς τη χρήση του κυρίου φορέα ασφάλισης. (Ποσοστό 50% πριν και μέχρι 50% μετά τη νοσηλεία).
 • Ποσό μέχρι το 20% του ποσού της αποζημίωσης με τη χρήση του κυρίου φορέα ασφάλισης. (Ποσοστό 50% πριν και μέχρι 50% μετά τη νοσηλεία).
Ιατρικές Αμοιβές :

Καλύπτονται οι αμοιβές των Χειρουργών, Αναισθησιολόγων, Θεραπόντων Ιατρών σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ των παραπάνω ειδικοτήτων. Σε περίπτωση νοσηλείας σε Η.Π.Α. ή Καναδά τα ποσά των Χειρουργών και των Αναισθησιολόγων διπλασιάζονται.


Εξωνοσοκομειακές Διαγνωστικές Εξετάσεις :

Καλύπτονται τα έξοδα εξωνοσοκομειακών διαγνωστικών εξετάσεων που θα πραγματοποιηθούν σε συμβεβλημένο διαγνωστικό κέντρο, κατά τη διάρκεια ισχύος της κάλυψης, λόγω ασθενείας ή ατυχήματος του ασφαλισμένου.

 • Ανώτατο ετήσιο όριο διενέργειας εξετάσεων € 1.500
 • Συμμετοχή Ασφαλισμένου 10%
 • Δωρεάν Ετήσιος προληπτικός έλεγχος (check up) ή προγεννητικός έλεγχος
 • Η πραγματοποίηση check up ή προγεννητικού ελέγχου δεν διαφοροποιεί το ανώτατο όριο διενέργειας εξετάσεων.
 • Ισχύει σε συμβεβλημένα Διαγνωστικά Κέντρα μέχρι την ηλικία των 65 ετών και για κάθε καλυπτόμενο άτομο χωριστά.
Δίκτυο Ιατρών :

Με το Απόλυτη Προστασία έχετε πρόσβαση σε ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων ιατρών όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι θα σας εξυπηρετούν στο ιατρείο τους ή το σπίτι σας, σε προνομιακές τιμές.

Ιατρικό Τηλεφωνικό Κέντρο :

Το τηλεφωνικό κέντρο λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο στο 210 90 99 000, Επιλογή 2 και κατόπιν Επιλογή 0.

Υπηρεσίες που παρέχονται από το τηλεφωνικό κέντρο :

 • Ιατρικές συμβουλές από εφημερεύοντες ιατρούς
 • Άμεσες συμβουλές σε κάθε πρόβλημα υγείας
 • Πληροφορίες για το δίκτυο ιατρών (διευθύνσεις, ειδικότητες, ωράρια εργασίας, αμοιβές κ.α.)
 • Πληροφορίες για τα εφημερεύονται Νοσοκομεία και Φαρμακεία και για πάνω από 50.000 φορείς υγείας σε όλη την επικράτεια.
 • Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται το ονοματεπώνυμό σας ή ο αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου ή τα στοιχεία της αστυνομικής σας ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας.
Η συμετοχή του ασφαλισμένου στις εξετάσεις :

Για επίσκεψη στο ιατρείο συμμετοχή € 20.
Για επίσκεψη του ιατρού στο σπίτι του ασφαλισμένου από € 35 έως € 50 (ανάλογα με την ειδικότητα του ιατρού, την ημέρα, την ώρα και τις τυχόν πρόσθετες ιατρικές πράξεις).


Επιπλέον Παροχές :

 • Ισόβια Διάρκεια Κάλυψης.
 • Κάλυψη Προσωπικού Ατυχήματος.
 • Απώλεια Εισοδήματος (ατύχημα, ασθένεια)
 • Νοσοκομειακό και Χειρουργικό Επίδομα.
 • Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων από Ατύχημα ή Ασθένεια.
 • Μόνιμη Ολική ή Μερική Ανικανότητα.
 • Ασφάλιση Σοβαρών Ασθενειών.
 • Για οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε επικοινωνήστε μαζί μας.
banner-home-box
banner-autofix-box
αγροτική ασφαλιστικήεθνική ασφαλιστικήΕυρωπαϊκή πίστηAIGNp InsuranceEfg Eurolifeinterascologo b aigaionlogo primelogo ydrogeios